Psyykkinen valmennus

Minun kokemukseni mukaan taitolajin harrastaminen yhdessä parin kanssa on samalla vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua ääriolosuhteissa. Taitolaji kun haastaa ihmisen yksilönä omien tunnereaktioiden äärelle ja parilaji haastaa yhteistyön vuorovaikutuksen- ja tunteiden säätelyn näkökulmasta. Elämän eri osa-alueilla hyvinvoiva ja tasapainoinen tanssija säilyttää motivaationsa turhautumisen ja pettymyksen hetkelläkin, ja vaatii itse itseltään tavoitteiden saavuttamista.  

Ilmoitan tulevista koulutuksistani ja luennoistani facebookissa ja nettisivujeni Ajankohtaista -osiossa. 

Koulutuksessa olleiden tanssijoiden kommentteja löydät Blogi -osiosta. Koulutus

AIKUISTEN KOULUTUS

Olen luonut tanssijoille koulutuskokonaisuuden VENUS&MARS - vuorovaikutus- ja tunnetaidot osana tanssijan psyykkistä valmennusta. Koulutus valmistui oman ammatillisen täydennyskoulutukseni päättötyönä. Valmistuin EASEL Ohjaajaksi keväällä 2018.

Koulutus on vuorovaikutteinen prosessi, jossa oleellisena osana ovat yksilö- ja pienryhmätyöskentely. Koulutuksen tavoitteena on kehittää tanssijan itsetuntemusta, tunnetaitoja, stressinsäätelykykyä, vuorovaikutustaitoja, harjoittelutaitoja ja edesauttaa näin tanssiparin harjoitusten sujumista, kehittymistä tanssijoina ja kisoissa toimimista.

Koulutus kestää 3 x 2,5 tuntia eli yhteensä 7,5 tuntia. Koulutusryhmä on kooltaan 6 - 12 henkeä ja siihen voi osallistua yli 16 -vuotiaat tanssijat.

Ilmoitan tulevista koulutuksistani facebookissa ja nettisivujeni Ajankohtaista -osiossa.

LASTEN JA JUNNUJEN KOULUTUS

Lapsi- ja junnuparien koulutuksen pohja on myös vuorovaikutus- ja tunnetaidoissa. Lisäksi heidän koulutuksen teemoina ovat tarkkavaisuuden suuntaaminen, keskittyminen, itsensä "käskyttäminen", urheilijaksi kasvaminen, hyvän harjoituksen rakentaminen ja kisatilanteen hallitseminen.

Koulutus sisältää myös luennon vanhemmille.

Koulutus kestää 2 x 1,5 tuntia tanssijoiden kanssa + vanhempien luento 1,5 tuntia.

Luennot

Luennoin aiheesta Tanssijan henkinen hyvinvointi. Luento käsittelee mm. teemoja vuorovaikutus- ja tunnetaidot sekä stressinsäätely. Luennon sisältöä voi tarkentaa kohderyhmän ja käytettävän ajan mukaan.

Luennon kesto 1,5 tuntia tai järjestäjän kanssa sovittu aika.

Yksilö- ja parikohtainen valmennus

Henkilökohtaisessa työskentelytavassa käytän EASEL Ohjaajan työkaluja sekä NLP -tekniikkaa tanssijan/ tanssiparin haasteiden ratkaisemiseksi.

Tanssija/tanssipari hyötyy tämänkaltaisesta valmennuksesta, jos haasteita on esim. harjoitusilmapiirissä, kisatilanteessa, itseluottamuksessa tai jos jännitys ja/tai pelko haittaa tekemistä.

Tai toisaalta, jos tanssija/tanssipari haluaa vahvistaa esim. uskoa omiin kykyihin, motivaatiota tai tanssiparisuhdetta ja luottamusta parin välillä

Valmennus starttaa 3 x 1,5 tunnin tapaamisella. Jatko suunnitellaan yhdessä tanssijoiden tarpeiden mukaan.