MIKSI VUOROVAIKUTUS- JA TUNNETAITOJA TANSSIN MAAILMAAN?

25.10.2018


Siksi, että taitolajin harrastaminen yhdessä parin kanssa, on samalla vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelemista ääriolosuhteissa!

Karkeasti sanottuna kilpatanssimaailma on näyttäytynyt minulle pinnallisena ja kovia arvoja suosivana. Ohjenuorana on ollut kestä, siedä ja jaksa. Ja tokihan näitäkin ominaisuuksia tarvitaan. Mutta mielestäni on samalla tärkeää huolehtia tanssijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja oleellisinta on, että vaatimukset tulevat tanssijasta itsestään.

Olen itse kokenut, miltä tuntuu törmätä omiin rajoihin ja rimpuilla oman turhautumisen kanssa. Tiedän, millaista on, kun oman parin toiminta on tuntunut epäoikeudenmukaiselta. Ja tiedän, miltä tuntuu, kun olen itse sössinyt pahemman kerran ja aiheuttanut omalla käytökselläni pienen maailmanlopun treeneissä. Opettajan roolissa olen nähnyt parien haasteita toimia yhdessä tässä upeassa taitolajissa. Tanssiharrastus (taitotasosta tai tavoitteista riippumatta) ei olekaan tuonut sitä iloa, mitä siltä on ensi sijaisesti lähdetty hakemaan.

Joitakin vuosia sitten ryhdyin miettimään, eikö muka ole mahdollista tulla loistavaksi tanssijaksi ja voida samalla henkisesti hyvin? Eikö muka ole mahdollista elää tasapainoista elämää niin, että samalla treenaa tavoitteellisesti ja kovaa tätä lajia? Ja miten nämä saavutetaan?

Monen mutkan kautta päädyin EASEL Ohjaaja opintojen pariin. EASEL tulee sanoista Experiential Social Emotional Learning & Therapy. Se on vuoden kestävä kokemuksellinen vuorovaikutus- ja tunnetaitovalmennus, jonka päättötyö tehdään osaksi omaa ammatillista viitekehystä. Minun olisi ollut hyvin luontevaa tehdä päättötyöni osaksi lastentarhanopettajan työtä, mutta tunsin, että tämän asian haluan viedä kilpatanssimaailmaan. Näin syntyi koulutuskokonaisuus VENUS&MARS -vuorovaikutus- ja tunnetaidot osana tanssijan psyykkistä valmennusta. Nimen alusta huolimatta, koulutuksessa ei ole mies-nais -asetelmaa. Etuliite tulee itseasiassa Anna Puun samannimisestä kappaleesta, joka kertoo vuorovaikutuksen haasteista eli juuri siitä, mitä mekin koemme.

Olen ollut onnekkaassa asemassa ja päässyt viemään asiaani käytäntöön ja tekemään koulutustani tanssijoiden parissa. Myös muutama luento mahtuu jo matkan varrelle. Viesti koulutusten jälkeen on ollut, että harrastajilla taitotasosta ja iästä riippumatta on tarvetta puhua lajin haasteista. Taitolaji kun haastaa ihmisen yksilönä omien tunnereaktioiden äärelle ja parilaji haastaa yhteistyön vuorovaikutuksen- ja tunteiden säätelyn näkökulmasta. Monella tanssijalla on myös halu kehittyä ihmisenä, ei pelkästään tanssijana, ja voida siten kokonaisvaltaisesti paremmin.

Monelta suunnalta (esim. artikkelit, kirjallisuus) tulee tällä hetkellä viesti, miten tärkeää on urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Siispä toivotan Sinut tervetulleeksi mukaan koulutukseeni, luennolleni tai yksilö-/parityöskentelyyn, mikäli koet, että tällä aihealueella voisi olla sinun hyvinvointiasi lisäävä vaikutus!

Satu <3